Molekül Kavramı Nedir

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 12:27

 

Molekül Nedir?

Aynı elemanın birden fazla atomun birleşmesi ile meydana gelen atom grubuna molekül denir. Moleküldeki atom sayısı en az iki tanedir. Soygazlarda olduğu gibi tek atomluk moleküller vardır.

 

Bütün cisimler moleküllerden meydana gelmiştir. Gazlarda ve sıvılarda moleküller serbesttir. Hareket edebilirler. Gazlarda ve sıvılarda molekül hareketliliğini ilk kez 1827 yılında fark eden ve açıklayan Robert Brown’ın adından dolayı ”Brown Hareketleri” diye adlandırılmıştır.

Molekül, ayrı elemanların bir atomuyla ya da birden fazla atomun birleşmesi ile de oluşabilir. Örnek olarak karbon monoksit gazının molekülü 1 karbon ve 1 oksijen atomunun birleşmesiyle meydana gelmiştir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, molekülün, bir maddenin kendi başına bulunabilen en küçük miktarı olduğudur. Ancak bu durumdaki molekül o maddenin bütün özelliklerini taşır.

 

Katı cisimlerde moleküller titreşim hareketi yapabilirler, aralarında güçlü bir çekim kuvveti vardır. Bu nedenle ayrı ayrı yer değiştiremezler. Yukarıda değinmiş olduğumuz gibi, moleküllerde atom sayısı çok çeşitlilik gösterir. Alkol molekülü 9 atomludur, gliserin 14, şeker (sakkaroz) 45, nişasta 4000 atomludur.

 

Değişik eleman atomları bulunan molekül ”bileşik molekül” diye isimlendirilir. Bu tür bir molekül, ait olduğu bileşik yapısındaki atomların ve bu atomlardan meydana gelen elemanın özelliklerinden başka özellik gösterir.

 

Herhangi bir elemanın molekülü, atom simgesinin sağ alt tarafına sayısı yazılarak belirtilir. Hidrojen molekülü bu nedenle H2 olarak yazılır. Yani Hidrojende molekülün de 2  hidrojen atomu vardır. Bileşik moleküller için de durum aynıdır. Suyu  örnek aldığımız zaman suyun bileşik molekülü 2 hidrojen ve 1 oksijen dir ve H2O şeklinde yazılır.

 

Molekülleri meydana getiren atomlar birbirlerine elektriksel güç ile bağlıdırlar. Bir çift atomu birbirine çekerek birleştiren kuvvet ”kimyasal bağ” diye tanımlanır.

 

Moleküllerin gerçek ağırlığı o derece azdır ki, kimya hesaplarında kullanılmaması daha uygun görülmüştür. Onun yerine, molekülü en hafif atomla (Hidrojen) karşılatırarak esas alınır. Yani bir cismin molekül ağırlığı, kaba bir hesapla,o cismin bir molekülünün bir hidrojen atomunun ağırlığına olan oranıdır.(foto:kisspng.com)

 

 

 

 

Etiketler:, , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir